Sociale- en gezondheidszorg

steun

Welzijns- en professionele zorgverleners hebben voortdurend te maken met mensen in situaties zoals die van u. Hun kennis, ervaring en aanbevelingen zijn van de grootste waarde in termen van ondersteuning die u nodig heeft tijdens een gezondheidscrisis.

Een zorgverlener kan ondersteuning bieden die de familie en goede vrienden niet of minder goed kunnen bieden zoals bijvoorbeeld het verstrekken van betrouwbare medische informatie. Een zorgverlener kan beter dan een leek, de behoeften van een zieke om gehoord te worden, om controle en keuzevrijheid te hebben beter begrijpen.

Binnen het zorgsysteem worden belangrijke beslissingen over de behandeling genomen die van invloed zijn op het leven van de patiënt. Daarom is het belangrijk een kwalitatieve relatie op te bouwen met het zorgpersoneel en de zorglocatie.

    Veel ziekenhuizen hebben maatschappelijk werkers die individuele begeleiding en advies kunnen bieden over de beschikbare sociale voorzieningen.

    Geleverde diensten door de maatschappelijk werker zijn gratis en voor alle patiënten en hun naasten beschikbaar.

    Zorg- verzekeringsinstellingen en mutualiteiten geven advies over hoe u een aanvraag kunt indienen voor sociale voorzieningen en revalidatie. Daarnaast geven ze ook informatie over vergoeding van medische kosten, inkomen tijdens ziekte, revalidatiekosten en zorg-gerelateerde vervoerskosten.