Omgaan met MS

Hoe ga ik hier vanaf nu mee om?

Een handleiding voor patiënten en hun naasten voor zelfhulp bij het omgaan met MS.