Omgaan met MS


Iemand is onlangs ziek geworden

checklist

Vooral bij een plotselinge start van een ziekte worden praktische problemen vaak aan de naasten overgelaten om uit te zoeken. Met zoveel emoties en dingen die door het hoofd gaan, kan een naaste ook in de war raken en bang worden. Als u zich na een schok neerslachtig voelt, zal het regelen van belangrijke zaken een zware last zijn en kan het moeilijk zijn om te vertrouwen op uw eigen geheugen en aandachtsspanne. In het begin is het beter om u te concentreren op de belangrijkste praktische zaken. Alles wat niet urgent is, kan wachten.

We hebben hier enkele tips voor naasten verzameld die goed zijn om te onthouden en te overwegen in een crisissituatie.

  • Onthoud dat veel soorten emoties, zoals angst en onzekerheid, deel uitmaken van de reactie en volledig gerechtvaardigd zijn. Het is ook normaal om deze emoties niet te hebben; elke persoon reageert anders in een noodsituatie.

  • Wees niet bang om -indien nodig- herhaaldelijk om informatie te vragen bij een zorgverlener over de situatie van uw naaste.

  • Neem indien mogelijk deel aan de behandeling. Een naaste kan bijvoorbeeld vaak in het ziekenhuis aanwezig zijn, en behandelingsoverleg en doktersbezoeken bijwonen.