Inleiding tot MS

brain
Wereldpopulatie MS

Multiple sclerose (MS) treft ongeveer 2,5 miljoen mensen wereldwijd (cijfer tot maart 2015). En omdat iedereen MS anders ervaart, zijn er geen vaste regels over wat het leven met deze aandoening voor u zal betekenen. We weten echter wel dat MS een neurologische aandoening is die cellen beschadigt in uw centrale zenuwstelsel (CZS), dat bestaat uit uw hersenen en ruggenmerg.

Het CZS is het controlecentrum van uw lichaam. Het regelt de meeste dingen die uw lichaam doet, van ademhalen tot uw geheugen. De cellen in uw CZS die dit mogelijk maken, noemen we neuronen (ook wel zenuwcellen genoemd).

Introductie van MS

  Hier volgt een korte samenvatting van wat er met uw CZS gebeurt wanneer u lijdt aan MS en de impact die dit kan hebben op uw leven:

  • MS veroorzaakt schade aan uw CZS en vertraagt de signalen die via uw zenuwen worden verstuurd
  • De symptomen variëren van problemen met mobiliteit tot problemen met het gezichtsvermogen, extreme vermoeidheid en moeite met denken, maar dit zijn slechts enkele voorbeelden

  Normaal gesproken helpt uw immuunsysteem bij het vechten tegen bacteriën, virussen en andere vreemde stoffen die uw lichaam binnendringen. Het is momenteel niet bekend waarom, maar MS veroorzaakt veranderingen in het immuunsysteem. Als u MS hebt, richt een deel van uw immuunsysteem zich per abuis tegen de gezonde cellen in uw CZS.

  Dit is een abnormale reactie, die schade toebrengt aan de vetlaag rond uw zenuwcellen, genaamd myeline.

  Normaal gesproken zorgt dit laagje myeline ervoor dat signalen snel langs uw zenuwcellen kunnen bewegen. Dit slimme berichtensysteem is verantwoordelijk voor elke beweging die u maakt, elk gevoel dat u hebt en elke herinnering die u ooit hebt gehad.

  Wanneer de myeline echter beschadigd is door MS, worden de signalen die langs uw zenuwcellen reizen, vertraagd – een beetje zoals het verwijderen van de coating rond elektriciteitsdraden. Deze schade tast die belangrijke boodschappen (of zenuwimpulsen) aan, die andere delen van het lichaam vertellen wat ze moeten doen.

  En zodra de myeline rond de zenuw helemaal verdwenen is, kan het signaal totaal geblokkeerd worden. Dit betekent dat berichten tussen uw hersenen en de rest van uw lichaam verstoord kunnen raken, en dat deze verstoring uiteindelijk leidt tot de verschillende symptomen van MS. Het is ook de reden waarom MS‑symptomen zo onvoorspelbaar kunnen zijn, omdat er geen manier is om te weten welke boodschappen beïnvloed kunnen worden.

  Kijk naar het onderstaande diagram om te zien hoe uw zenuwsignalen kunnen worden verstoord bij MS:

  Neuron

  De gebieden van het CZS waar de myeline beschadigd of verdwenen is, worden laesies of plaques genoemd. Afhankelijk van de plaats van de laesie kunt u wel of geen symptomen ervaren. Bijvoorbeeld, een laesie in uw oogzenuw kan problemen met uw gezichtsvermogen veroorzaken, terwijl andere laesies veel langer onopgemerkt kunnen blijven. Dit worden stille laesies genoemd, en enkel een speciale medische beeldvormingstechniek, die magnetische kernresonantie (magnetic resonance imaging, MRI) wordt genoemd, kan ze in uw CZS opsporen.

  Omdat het CZS de meeste dingen regelt die het lichaam doet, kunt u een breed scala aan symptomen ervaren als u lijdt aan MS. Probeer te onthouden dat iedere persoon met MS verschillend is en verschillende symptomen zal ervaren. Het is erg onwaarschijnlijk dat u alle symptomen zult ervaren die hieronder staan opgesomd.

  Een aantal van de lichamelijke symptomen betref:

  Introduction to MS physical symptoms
  • Extreme moeheid (vermoeidheid)
  • Gevoelloosheid en tintelingen
  • Problemen met zicht
  • Slecht lopen en evenwicht
  • Spierzwakte en stijfheid
  • Tremors 
  • Problemen met spreken en slikken
  • Blaas- en darmproblemen
  • Verminderd seksueel functioneren

  U kunt ook problemen ervaren met denken en geheugen (soms onder de noemer van cognitieve problemen), omdat deze ook vaak voorkomen bij mensen met MS.

  Enkele voorbeelden omvatten ook problemen met:

  Introduction to MS cognitive problems
  • Aandacht
  • Concentratie
  • Probleemoplossend denken


  Ontdek de symptomen van MS met behulp van ons interactieve lichaam.

Nu u meer weet over MS, kijk eens naar de verschillende soorten behandelingen die beschikbaar zijn.

Gerelateerd


Woordenlijst

Gebruik deze woordenlijst van MS-gerelateerde definities om vertrouwd te raken met de medische terminologie, en om u te helpen zinvolle gesprekken met...

body

MS-symptomen: het interactieve lichaam

Kom meer te weten over de verschillende MS-symptomen en hoe u er het beste mee om kunt gaan om de impact van uw MS op uw levenskwaliteit te beperken.