Brein gezondheid


Hersenreserve bij MS

Schadebeperking

Multiple sclerose (MS) kan uw hersenen beïnvloeden door hersenatrofie te versnellen, wat een impact heeft op uw leven met deze aandoening. De hersenen beschikken echter over een slim systeem om met deze schade om te gaan en daarover gaan we het hier hebben.

  We hebben altijd gedacht dat de hersenen stoppen met veranderen en zich niet verder ontwikkelen als de vroege volwassenheid is bereikt, maar we weten nu dat dit niet helemaal waar is.

  Uw hersenen blijven zich veranderen en herstructureren terwijl we ouder worden, door nieuwe banen te vormen en andere te versterken. Daarom worden de hersenen vaak als flexibel omschreven; om het met een mooie wetenschappelijke term te omschrijven: ze bezitten neuroplasticiteit

  MS kan schade veroorzaken, zoals letsels, wat voor een sneller verlies van hersenweefsel kan zorgen dan normaal.

  Waar schade in de hersenen plaatsvindt, nemen nieuwe hersengebieden de functies van de beschadigde delen over – dit verbruikt neurologische reserve en de hersenen kunnen mogelijk niet al hun normale functies uitvoeren.

  De symptomen van MS zullen sneller verergeren wanneer alle neurologische reserve opraakt.

  Neurologische reserve kan onze hersenen helpen om te gaan met schade veroorzaakt door MS, maar kan deze schade ook verbergen, zodat ze moeilijker merkbaar wordt. Als één deel van de hersenen niet goed kan werken, kan uw reserve mogelijk het probleem omzeilen door andere delen van de hersenen te gebruiken die niet beschadigd zijn. Hierdoor blijft MS in het vroege stadium van de ziekte vaak onopgemerkt. We kunnen ons goed voelen en geen symptomen ondervinden, terwijl de MS toch actief is. Alleen wanneer onze neurologische reserve begint op te raken, gaan de MS-symptomen meer opvallen.

  Het kan zijn dat u geen nieuwe symptomen ondervindt terwijl zich nieuwe letsels vormen. Het grootste deel van de letsels leidt overigens niet tot een terugval omdat de hersenen andere verbindingen kunnen vormen en om de schade heen kunnen werken.