Woordenlijst

Met zoveel medische woorden die worden gebruikt, kunt u zich overweldigd voelen tijdens een doktersafspraak, maar zo hoeft het niet te zijn! Gebruik de onderstaande uitleg om deze woorden te begrijpen.

  Een aandoening waarbij het lichaam, vaak om onbekende redenen, zijn eigen weefsel aanvalt alsof het vreemde stoffen zijn zoals bacteriën en virussen.

  Beeldvorming door magnetische resonantie (magnetic resonance imaging, MRI) maakt gebruik van een magnetisch veld en radiogolven om gedetailleerde beelden te maken van de organen en weefsels in het lichaam. MRI wordt gebruikt voor scans van de hersenen en het ruggenmerg om te helpen bij de diagnose van multiple sclerose.

  Het centrale zenuwstelsel ontvangt, verwerkt en bewaart informatie van de perifere zenuwen en verstuurt berichten die het lichaam vertellen hoe het moet reageren. Het bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg en bevindt zich in de schedel en de wervelkolom.

  Langdurig aanhouden of voortdurend terugkeren. Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte. Andere voorbeelden van chronische ziekten zijn hart- en vaatziekte en diabetes.

  Uw cognitie verwijst naar de processen die te maken hebben met het weten, leren en begrijpen van dingen. Deze processen omvatten geheugen, denken, informatieverwerking, aandacht en concentratie.

  Dit is een soort gesprekstherapie, die u kan helpen om met uw problemen om te gaan; het helpt u te begrijpen en veranderen hoe u denkt en zich gedraagt. Dit kan van nut zijn bij problemen als ongerustheid en depressie.

  Een behandeling die gebruikt wordt bij verschillende aandoeningen. Het kan helpen ontstekingen te verminderen en het immuunsysteem te onderdrukken.

  Counseling is een soort gesprekstherapie - u kunt vertrouwelijk met uw therapeut bespreken hoe u zich voelt en hij of zij kan manieren voorstellen om u te helpen om te gaan met bepaalde problemen zoals ongerustheid.

  Hersenatrofie, of verlies van hersenvolume (brain volume loss, BVL), is het verlies van weefsel in de hersenen als gevolg van het verlies van neuronen en de onderlinge verbindingen. Hersenatrofie treedt bij iedereen op en is een normaal onderdeel van het ouder worden; echter, de schade veroorzaakt door MS kan dit een beetje sneller laten gebeuren.

  Een systeem in het lichaam dat dingen herkent die niet in het lichaam thuishoren en dat het lichaam beschermt tegen infecties en vreemde stoffen.

  Een infuus, ook wel een intraveneuze infusie genoemd, is een methode die gebruikt wordt om behandelingen rechtstreeks in een ader toe te dienen en dit wordt meestal in het ziekenhuis uitgevoerd.

  Een manier om medicatie toe te dienen met een naald en spuit. Er zijn verschillende soorten injecties, waaronder subcutaan (een injectie onder de huid) en intramusculair (een injectie in een spier).

  Een laesie (ook wel plaque genoemd) is een gebied van het centrale zenuwstelsel dat is beschadigd of littekens heeft door MS. Sclerose betekent littekens. Op een MRI-scan zijn laesies te zien als witte plekken. Laesies worden veroorzaakt door de ontsteking die optreedt wanneer het immuunsysteem de myeline aanvalt.

  Een chronische auto-immuunziekte die van invloed is op het centrale zenuwstelsel (CZS). Bij multiple sclerose treden ontstekingen op die de myeline aanvallen en die zo de informatieoverdracht door de zenuwen stoppen en/of beperken.

  De beschermende laag rond de zenuwvezels in het centrale zenuwstelsel (CZS); bij MS wordt deze per abuis aangevallen door het immuunsysteem, wat ontstekingen veroorzaakt.

  Aanhoudende ongerustheid over grote of kleine zorgen die de dagelijkse activiteiten, zoals werk, school of slaap, verstoren. Ongerustheid kan relaties en het plezier in het leven verstoren, maar kan onder controle worden gehouden door veranderingen in levensstijl, begeleiding en/of behandelingen.

  Een ontsteking is normaal gesproken hoe uw lichaam reageert op letsel of infectie. Een ontsteking is één manier waarop uw lichaam strijdt tegen vreemde stoffen als bacteriën en virussen, terwijl het ook uw cellen die al afsterven, verwijdert. Maar als er een ontsteking optreedt wanneer het niet moet, kan dit schade veroorzaken, zoals bij MS.

  Een aandoening die optreedt wanneer de oogzenuw, die beelden van het netvlies naar de hersenen overbrengt, ontstoken raakt. Dit kan leiden tot symptomen zoals: wazig zien of een blinde plek in het midden van uw gezichtsvermogen, kleuren die donkerder lijken of uitgewassen worden, lichtflitsen wanneer u uw ogen beweegt en pijn, vooral wanneer u uw ogen beweegt.

  Een geneesmiddel zoals een tablet of capsule die via de mond wordt ingenomen.

  De naam voor een gebeurtenis waarbij nieuwe symptomen van relapsing remitting MS (RRMS) verschijnen, of waarbij oude symptomen terugkeren in hetzelfde of een nieuw gebied van het lichaam gedurende een periode van 24 uur of meer. Er zijn nog meer termen die hiervoor worden gebruikt, zoals opflakkeringen, exacerbaties, aanvallen, verergering, acute episodes of klinische voorvallen.

  1. MS Trust – MRI reveals smouldering MS lesions. Available at: https://mstrust.org.uk/research/research-updates/191030-smouldering-lesions. Accessed August 2021.
  2. The MS Blog – Smouldering MS – Not All Bad News. Available at: https://multiple-sclerosis-research.org/2021/07/smouldering-ms-not-all-bad-news/. Accessed August 2021.
  3. Multiple Sclerosis News Today – Need to Know: MS and Smoldering Lesions. Available at: https://multiplesclerosisnewstoday.com/news-posts/2019/11/12/need-to-know-about-smoldering-lesions/. Accessed August 2021.
  4. MS-UK – “Smouldering spots” in the brain may signal severe MS. Available at: https://www.ms-uk.org/%E2%80%9Csmouldering-spots%E2%80%9D-brain-may-signal-severe-ms. Accessed August 2021.
  5. MultipleSclerosis.net – What Are Smoldering Lesions? Available at: https://multiplesclerosis.net/clinical/smoldering-lesions. Accessed August 2021.

  Wanneer een persoon met MS gedeeltelijk of volledig hersteld is van een terugval, en wanneer er weinig of geen MS-symptomen aanwezig zijn.

  De vervanging van verloren of beschadigde myeline. Als myeline niet kan worden gerepareerd en verloren zenuwcellen niet worden vervangen, kan dat invaliditeit veroorzaken.

  Zenuwvezels en -weefsel in de wervelkolom die bijna alle delen van het lichaam aan de hersenen verbinden. Het ruggenmerg maakt deel uit van het centrale zenuwstelsel.

  Een groep behandelingen voor multiple sclerose (MS). Het is mogelijk dat ze de schade bij MS vertragen, zoals laesies en krimpen van de hersenen. Ze kunnen mogelijk helpen om het aantal en de ernst van relapsen en de geleidelijk verslechterende invaliditeit te verminderen.


Gerelateerd


Gids voor gesprekken met uw arts

Gids voor gesprekken met uw arts

Onze gids voor gesprekken met uw arts is er om u te helpen voor uzelf op te komen en meer waardevolle gesprekken met uw arts te voeren.

body

MS-symptomen: het interactieve lichaam

Kom meer te weten over de verschillende MS-symptomen en hoe u er het beste mee om kunt gaan om de impact van uw MS op uw levenskwaliteit te beperken.

brain

Inleiding tot MS

Ontdek wat er in uw hersenen gebeurt bij multiple sclerose (MS), hoe dit wordt weerspiegeld in uw symptomen en de impact die dit kan hebben op uw...