Omgaan met MS


Soorten behandelopties bij MS begrijpen

Soorten behandelopties bij MS begrijpen

Iedereen die lijdt aan multiple sclerose (MS) ervaart de aandoening anders, en wat u verwacht van uw behandeling en uw leven met MS zal waarschijnlijk anders zijn dan bij andere mensen die aan deze aandoening lijden. Daarom is het geweldig dat er nu zoveel verschillende behandelopties beschikbaar zijn om uit te kiezen. Om de juiste voor u te vinden, is het essentieel dat u met uw arts praat. Zij kunnen veel informatie geven over de verschillende beschikbare opties en zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat u uw MS zo goed mogelijk onder controle houdt.

Om u voor te bereiden op deze gesprekken, volgt hier wat informatie die u kan helpen om uw opties beter te kennen.

  In grote lijnen hebben behandelingen voor MS één van de volgende twee bedoelingen – om de symptomen te beheren of om de ziekteprogressie te verminderen:

  • Het beheren van symptomen – behandelingen die de symptomen rechtstreeks verbeteren, kunnen helpen bij het herstel na een relaps en bij het algemeen dagelijks beheer van de aandoening. Ze kunnen echter verdere schade aan het centrale zenuwstelsel (CZS) niet voorkomen of niet veranderen hoe de ziekte na verloop van tijd zal verergeren
  • Vermindering van ziekteprogressie – dit wordt bereikt met behulp van ziektemodificerende therapieën (disease modifying treatments, DMT’s) die zich richten op het onderliggende MS-proces. Het is onwaarschijnlijk dat u zich door de behandeling met DMT’s meteen beter zal voelen, maar ze kunnen helpen uw hersenen te beschermen tegen toekomstige schade, het aantal en de ernst van relapsen te verminderen, de invaliditeit te beperken en helpen uw vermogens langer te behouden

  Ziektemodificerende therapieën (disease modifying therapies, DMT’s) zijn een groep behandelingen voor MS die gericht zijn op de behandeling van de onderliggende ziekte, niet alleen de symptomen van de aandoening, en wanneer ze genomen worden zoals voorgeschreven, kunnen ze de schade die MS veroorzaakt aan uw centrale zenuwstelsel (CZS) vertragen of mogelijk voorkomen.

  Er zijn een aantal DMT’s beschikbaar, en het is een goed idee om er wat tijd voor te nemen om met uw arts te bespreken hoe ze verschillen. Het is belangrijk dat u uw voorgeschreven DMT neemt om uw toekomstige levenskwaliteit te beschermen en de impact van MS op uw levensstijl en persoonlijke doeleinden te beperken.

  Maar denk eraan dat behandelingen niet voor iedereen werken: daarom is het belangrijk voor u en uw arts om bij te houden hoe goed ze werken.

  Als u op zoek bent naar advies over hoe u het eerste gesprek met uw neuroloog over uw behandelopties kunt aangaan, ga dan naar bespreken van de behandeling met uw neuroloog.

  Er bestaan verschillende DMT’s voor de behandeling van multiple sclerose, waarvan de overgrote meerderheid gericht is op relapsing-remitting MS (RRMS). Uw arts kan u meer vertellen over uw verschillende opties.

  Er zijn drie verschillende manieren waarop DMT’s voor MS kunnen worden gegeven: via injectie, oraal of rechtstreeks in een ader tijdens een infusie.

  Injecteerbare middelen
  De injecteerbare middelen zijn de grootste groep DMT’s. Ze worden regelmatig zelf toegediend na een training door een professionele zorgverlener. In sommige gevallen kan het gebruik van injecteerbare behandelingen gepaard gaan met lichte reacties op de injectieplaats. Als u een van deze reacties ervaart, moet u ze zo snel mogelijk met uw arts bespreken, om zeker te zijn dat dit de meest geschikte behandeling voor u is.

  Orale middelen
  Orale middelen zijn DMT’s in de vorm van een tablet of capsule die één of twee keer per dag worden ingenomen. Aangezien orale middelen net als andere tabletten worden ingenomen, worden ze beschouwd als het gemakkelijkst om zelf toe te dienen. Er kan echter een regelmatiger doseringsschema nodig zijn dan bij injecteerbare medicatie.

  Infusies
  Sommige DMT’s worden via infusies rechtstreeks in een ader bezorgd. De details van het behandelingsverloop zijn afhankelijk van het geneesmiddel, maar alle infusies worden in een klinische omgeving toegediend. De doses worden aanzienlijk minder frequent toegediend dan injecteerbare of orale MS-medicatie. DMT’s die door infusie worden toegediend, worden vaak als ‘zeer doeltreffend’ beschouwd, maar er bestaat bij deze DMT’s vaak een hoger risico op ernstige bijwerkingen. Het afwegen van de voordelen en risico’s van deze behandelingen is iets dat u in samenspraak met uw neuroloog moet doen.

  De alternatieve behandelingen zijn enkel gericht op het verlichten van de symptomen. Alternatieve behandelingen omvatten:

  • lichaamsbeweging
  • meditatie 
  • acupunctuur 
  • kruidenmiddelen
  • veranderingen in eetgewoonten 

  Hoewel omschreven als ‘alternatief’, is het belangrijk om erop te wijzen dat deze niet worden gebruikt in de plaats van behandelingen die door uw arts worden voorgeschreven. Ze dienen te worden beschouwd als ‘aanvullende’ behandelingen, die mogelijk naast uw normale DMT kunnen worden ingezet. Raadpleeg altijd eerst uw neuroloog als u overweegt om een aanvullende behandeling met alternatieve therapieën te beginnen.

  Als u niet zeker weet of u momenteel een behandelplan hebt dat het beste past bij uw doeleinden en levensstijl, is het belangrijk dat u met uw neuroloog praat, omdat er mogelijk een andere optie is die beter past voor u. Lees ons advies over hoe u het bespreken van de behandeling met uw neuroloog aanpakt.

  1. Disease modifying therapies. Available at: https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/disease-modifying-therapies-booklet. Last accessed: October 2017. 
  2. Giovannoni G et al. (2017) Brain health: time matters in multiple sclerosis. Available at: http://www.msbrainhealth.org/report. Last accessed: July 2019.
  3. MS Trust – Relapse. Available at: https://www.mstrust.org.uk/about-ms/ms-symptoms/managing-relapses. Last accessed: July 2019.
  4. MS Trust – DMTs. Available at: https://www.mstrust.org.uk/about-ms/ms-treatments/disease-modifying-drugs-dmds. Last accessed: July 2019.
  5. Healthline – Oral vs Injectable MS Treatments? What’s the difference? Available at: https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/oral-vs-injectable-ms-treatments#. Last accessed: July 2019.
  6. NHS – complementary and alternative medicine. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/complementary-and-alternative-medicine/. Last accessed: April 2019.
  7. MS trust – Tai Chi. Available at: https://www.mstrust.org.uk/a-z/tai-chi. Last accessed: April 2019.
  8. MS trust – yoga. Available at: https://www.mstrust.org.uk/a-z/yoga. Last accessed: April 2019
  9. MS society – diet and nutrition. Available at: https://www.mssociety.org.uk/care-and-support/everyday-living/eating-and-drinking/special-diets-and-ms. Last accessed: April 2019.

Gerelateerd


De behandeling bespreken met uw neuroloog

De behandeling bespreken met uw neuroloog

Het is belangrijk om doeltreffend met uw neuroloog te communiceren bij het bespreken van uw MS-behandelplan.

Gids voor gesprekken met uw arts

Gids voor gesprekken met uw arts

Onze gids voor gesprekken met uw arts is er om u te helpen voor uzelf op te komen en meer waardevolle gesprekken met uw arts te voeren.

Het begrijpen van bijwerkingen en symptomen

Het begrijpen van bijwerkingen en symptomen

Kom meer te weten over de verschillen tussen bijwerkingen en symptomen en hoe ze vastgesteld kunnen worden.