Omgaan met MS


Ziek worden is ook een crisis voor naasten

beach

Als iemand in het gezin ziek wordt en het leven verandert, is dat ook voor naasten een schok en zullen ze daarvan moeten herstellen. Omdat mensen vaak niet klaar zijn om het grote geheel van verontrustende situaties meteen te verwerken, moeten ook naasten zich geleidelijk aan de situatie aanpassen. Als u het aanpassingsproces kent, kunt u uw eigen gedrag en het gedrag van de patiënt beter begrijpen.

Het is belangrijk dat een naaste voor zijn of haar eigen welzijn zorgt door bijvoorbeeld door te gaan met werken en zo mogelijk hobby's te hebben en vrienden te ontmoeten. Een naaste die in goede gezondheid verkeert, is de beste steun voor anderen.

Voor een naaste is het goed om te onthouden dat...

  • Het is niemands schuld als iemand ziek is.

  • De zieke persoon heeft steun nodig en dat betekent niet dat de ziekte genezen wordt of dat de ziekte wordt verwijderd. Het is genoeg om er te zijn.

  • Zowel de zieke als de naaste hebben het recht om allerlei dingen te voelen, zelfs tegenstrijdige emoties en gedachten.