Diensten geleverd door verenigingen en organisaties

steun é

Als de zorgverlener niet rechtstreeks informatie aanbiedt, is het de moeite waard om te kijken naar mogelijke patiëntenverenigingen die zich op uw ziekte richten en te proberen te achterhalen waar ze zich bevinden en hoe ze te werk gaan.

Er zijn patiëntenverenigingen die actuele informatie over ziekten via websites, brochures en verschillende evenementen kunnen aanbieden.

Het kan gemakkelijker aanvoelen om met lotgenoten te praten, en u kunt hen vragen naar oplossingen voor problemen die u dwarszitten, waar een 'gezond' persoon wellicht geen antwoorden op heeft, omdat hij of zij de ervaring niet heeft. Het delen van persoonlijke ervaringen kan een grote hulp zijn bij het aanpassen aan een nieuwe situatie. U kunt ondersteuning van lotgenoten dichtbij en veraf vinden, door persoonlijke ontmoetingen en op internet.