Cookie verklaring

Genzyme Europe B.V. vindt het belangrijk dat u deze website optimaal kan gebruiken. Daarom stemmen we de inhoud van de website (www.ms-mindset.be) graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor maken we gebruik van verschillende technieken, zoals cookies, scripts, pixels, SDK’s en soortgelijke technologieën (hierna afgekort als ‘cookies’).

1. Inleiding

In deze cookieverklaring leggen we u graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en hoe u cookies kan aanvaarden of weigeren.

Genzyme Europe B.V. (gelegen te Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland) is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en elektronische communicatie, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ePrivacy richtlijn en elke Belgische wet die deze implementeert (o.a. de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie).

Sanofi Belgium 

2. Wat zijn cookies?

De website (www.ms-mindset.be) maakt gebruikt van ‘cookies’.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een applicatie gebruikt.

A) Welke soort cookies bestaan er?

Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Eerste partij cookies zijn cookies die door Genzyme Europe B.V. worden geplaatst en beheerd.
  • Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden bepaalde gegevens gedeeld met de derde partij.

B) Hoelang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.
  • Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw apparaat staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u een cookie verwijdert van uw apparaat.

C) Welke cookies gebruikt Genzyme Europe voor welk doel?

Cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld.

Genzyme Europe B.V. maakt een onderscheid tussen 3 soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat deze website correct werkt. Deze cookies worden steeds geplaatst omdat deze essentieel zijn om de goede werking van de website te verzekeren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden.
  • Analyse cookies worden gebruikt om het gebruik en de gebruiker van de website te analyseren. Deze cookies helpen ons om het ontwerp, de structuur, functionaliteit en/of gebruikerservaring van een website te verbeteren. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming.
  • Targeting cookies zijn specifiek ontworpen om informatie van u op uw apparaat te verzamelen om u advertenties weer te geven op basis van relevante onderwerpen die u interesseren. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming.

Meer informatie vindt u terug in de gedetailleerde lijst met cookies.

Noodzakelijke cookies

Naam cookie

Partij

Waarvoor gebruikt Sanofi die informatie

Maximum duur

OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent

Eerstepartij cookie

We gebruiken de nodige cookies omdat ze nodig zijn.

365 dagen

OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed

Eerstepartij cookie

We gebruiken de nodige cookies omdat ze nodig zijn.

365 dagen

 

Analyse cookies

Naam cookie

Partij

Waarvoor gebruikt Sanofi die informatie

Maximum duur

_gat_UA-118277056-24, _ga, _gid, _gat_UA-118277056-8

Eerstepartij cookie (google)

We gebruiken analytische cookies omdat we Analytics nodig hebben om de prestaties van de website te meten. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

0 dagen, 730 dagen, 1 dag, 0 dagen

 

Targeting cookies

Naam cookie

Partij

Waarvoor gebruikt Sanofi die informatie

Maximum duur

GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, YS

Derdepartij cookie (youtube)

We gebruiken targeting cookies voor het weergeven van YouTube-video's te gebruiken. https://policies.google.com/privacy

0 dagen, 180 dagen, sessie

IDE, test_cookie

Derdepartij cookie (doubleclick.net)

We gebruiken targeting cookies voor de cookie-pop-up te gebruiken.
https://policies.google.com/privacy

390 dagen, 0 dagen

 

3. Waarom maakt Genzyme Europe B.V. gebruik van cookies?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om u een goed werkende website aan te bieden. 
Verder kunnen wij ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we website verbeteren voor alle bezoekers van de website en beter afstemmen op uw interesses. 
Tot slot gebruiken we ook cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. 

4. Hoe kan u het gebruik van cookies beheren?

Bij het eerste bezoek aan de website kunt u alle of bepaalde cookies aanvaarden of weigeren. 
U kan uw keuze daarna aanpassen door op de cookie-instellingen in de voettekst menubalk te klikken.

5. Wat met uw privacy?

Als Genzyme Europe B.V. persoonsgegevens verzamelt via cookies, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de Privacyverklaring.

We raden u aan om ook de privacyverklaring aandachtig door te nemen. De privacy- en cookieverklaring vormen namelijk een geheel. 

In onze privacyverklaring kan u terugvinden welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden door de website te gebruiken, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Bij wie kan u terecht voor vragen of klachten?

Als u na het doornemen van onze Cookieverklaring nog vragen hebt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy.nl@sanofi.com of door een brief te sturen naar Genzyme Europe B.V., ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland.
U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat Sanofi uw privacy niet respecteert. 

De bevoegde autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/). U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

7. Updates van deze Cookieverklaring

Als we deze Cookieverklaring bijwerken, bezorgen we de bijgewerkte versie. 
Als we wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, geven we u de gelegenheid om hiervan kennis te nemen. 


Cookieverklaring – versie 1 – 11 februari 2021
 

 

Bedankt voor je feedback!